Antonia Kathmann

Research Associate

Feel free to contact me:

Antonia Kathmann

P +49 40 226 5943-0